Pieter van der Zwan

About Pieter van der Zwan

Pieter is 40 Jaar, getrouwd met Maartje en samen hebben ze twee kinderen van 5 en 7 jaar. Sinds april 2019 is Pieter programmaleider bij Foar Fryske Bern. Daarnaast is hij als kwartiermaker betrokken bij het convenant Hoogspecialistische Jeugdzorg en bekleed hij verschillende bestuursfuncties onder andere in het onderwijs.