Kind in beeld bij scheiding

In deze programmalijn is het doel om ouders en jeugdigen ondersteuning te bieden bij een scheiding, zodat ouders hun kinderen in deze hectische tijd niet uit het oog verliezen. Om het belang van het kind voorop te laten staan, beginnen we in veel gevallen bij de ondersteuning van de ouders.

Naast het opdoen van kennis over wat goedwerkende interventies zijn, willen we steeds analyseren of dat wat we doen ook echt helpend is voor kinderen en ouders die in een scheidingssituatie zitten. De programmalijn Kind in beeld bij scheiding richt zich in de scope van de activiteiten op het voorkomen van complexe scheidingen.

De focus van het programma ligt bij het vroeg inzetten van laagdrempelige ondersteuning bij een scheiding, zowel voor kinderen als voor ouders. Deze ondersteuning is geen jeugdzorg, maar wordt gevonden in het eigen netwerk of in de preventieve hulp die professionals kunnen bieden. Kind in beeld bij scheiding geeft de professionals de tools om deze ondersteuning te bieden. Lees er meer over in ons Fundament

Dit thema past bij de volgende actielijnen vanuit het Friese actieplan Zorg voor de Jeugd:

  • Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Wat gaan we doen?

Geen enkele scheiding is hetzelfde, maar één ding hebben ze gemeen:  kinderen hebben last van de emoties die bij een scheiding komen kijken.

Hidde (12 jaar) “ik wil niet kiezen of ik bij mijn vader of bij mijn moeder ga wonen. Ik wil ze allebei elke dag zien! En dat gedoe met spullen die ik heen en weer moet slepen zie ik ook niet zitten..”

Om meer aandacht te krijgen voor de verhalen van kinderen die in een scheidingssituatie zitten, is het van belang dat we deze verhalen leren kennen en delen met ouders, de naaste omgeving van kind en ouders en de professionals. Ouders en kinderen hebben ons in hun verhalen aangegeven wat ze misten; waar ze behoefte aan hadden, maar wat toen niet voor handen was: een lotgenoot, professionals die weten hoe ze een gesprek over de scheiding kunnen voeren en een website, een platform waar alle versnipperde informatie over een scheiding is verzameld.

We hebben in het Fundament in drie idee-lijnen aangegeven waar we als programma mee aan de slag gaan: lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering en een online platform waar alle informatie betreffende een scheiding op te vinden is.

Vanuit het landelijke programma Scheiden zonder schade zijn 5 fases van echtscheiding vastgesteld. De focus van de programmalijn Kind in beeld bij scheiding ligt bij de eerste 3 fases: Beginnend ouderschap, Relatieproblemen en Scheiding. De reden hiervoor is dat door vroegtijdig de juiste ondersteuning en hulpverlening te bieden aan kinderen en ouders, voorkomen kan worden dat kinderen hiervan schade ondervinden.

Foar Fryske Bern sluit met dit thema zoveel mogelijk aan bij lopende (lokale) ontwikkelingen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma.