Is scheiden de norm?

Elk jaar krijgen 86.000 thuiswonende kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Soms bestaat zelfs de helft van de klas uit kinderen van gescheiden ouders. Er ontstaan daardoor vaker andere gezinsvormen en andere manieren van opgroeien voor kinderen. Hoe gaan we als docent of hulpverlener om met deze verschuiving en de gevolgen voor kinderen en ouders?

Leer van filosofe Stine Jensen en schrijfster Magda Hengst wat er allemaal bij komt kijken. Klopt het wat Stine Jense stelt? “Scheiden is de norm, maar de samenleving is er niet klaar voor.”

Bekijk de uitzendingen hieronder terug

Webinarserie Is scheiden de norm?

Op donderdag 31 januari was het 1e deel van de webinarserie Is scheiden de norm?. Live vanuit Studio-Z in Leeuwarden deelde Stine Jensen haar inzichten van haar podcast Scheiden met Stine. Ook maakte het programma Scheiden zonder Schade voor het eerst de resultaten bekend van de pilot Specialist contactverlies, waarmee ze weer beweging weten te krijgen in vastgelopen scheidingszaken.

Kijk het webinar terug

Op donderdag 10 februari zonden we deel 2 uit. Hierin nam Magda Hengst de kijkers mee in het intrigerende proces van samengestelde gezinnen. Wat maakt een dergelijk gezin anders? En hoe kun je als professional hierin inzicht en hulp bieden binnen gesprekken of het verlenen van zorg.

Het voeren van gesprekken met kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn is soms met best lastig. Wat zijn de verwachtingen van het kind? Met welk doel voer je een gesprek met een kind? Wat doe je met de verschillende belangen van ouders? En hoe stel je het belang van het kind voorop? Tijdens de workshop van Laura van der Kooi, van Jeugdhulp Friesland kreeg je handvatten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

Laura maakte in haar presentatie gebruik van het loyaliteitenschema van Simone Speerstra van Bureau Trinitas. Lees hier alle informatie over het loyaliteitenschema.

Kijk het webinar terug

Meer weten of nog vragen?

Neem gerust contact op met Nelleke Flink, Netwerkregisseur Kind in beeld bij scheiding. Nelleke is bereikbaar op nelleke.flink@foarfryskebern.nl.

Deze webinars worden kosteloos aangeboden door Foar Fryske Bern. Het actieprogramma dat zich inzet voor een kansrijke, gezonde en veilige jeugd voor kinderen in Friesland. De webinars zijn onderdeel van het programma Kind in beeld bij scheiding.