Hoe komen we tot resultaten?

We hebben kinderen, ouders en professionals gevraagd wat hen zou hebben geholpen tijdens de scheiding. Op basis daarvan hebben we een toetsingskader geformuleerd. Hieraan moet elke activiteit, pilot of nieuw zorgaanbod voldoen om kinderen (en hun ouders) snel te kunnen helpen als zij ondersteuning nodig hebben. Dat kan hulp zijn die door een professional wordt geboden, maar ook een budy/maatje/lotgenoot kan voor kinderen en ouders enorm helpen om de scheidingssituatie zo goed mogelijk door te komen.

Vanuit het landelijke programma Scheiden zonder schade zijn 5 fases van echtscheiding vastgesteld. De focus van het thema kind in beeld bij scheiding ligt bij de eerste 3 fases: Beginnend ouderschap, Relatieproblemen en Scheiding. De reden hiervoor is dat door vroegtijdig de juiste ondersteuning en hulpverlening te bieden aan kinderen en ouders, voorkomen kan worden dat kinderen hiervan schade ondervinden.
Daarnaast kennen complexe scheidingen vaak ook een veiligheidscomponent. Dit valt buiten de opdracht van het Programma Foar Fryske Bern, maar wordt meegenomen in het Programma Geweld hoort nergens thuis.
Foar Fryske Bern sluit met dit thema zoveel mogelijk aan bij lopende (lokale) ontwikkelingen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma.

Stand van zaken

We hebben geconstateerd dat er heel veel goede dingen gebeuren. Zoals, bijvoorbeeld: Villa Pinedo en Kees! Deze goede dingen zijn nog onvoldoende bekend bij de Friese kinderen, hun ouders en de professionals. Sommige goede initiatieven vinden onvoldoende aansluiting omdat ze niet dichtbij genoeg zijn. “Het voelt niet alsof het van en voor mij is.”

Op basis van gesprekken met kinderen, ouders en professionals zijn ideeën ontstaan waarmee we aan de slag gaan:

Idee 1: Buddy project

“Er staat altijd iemand naast ze die ze vertrouwen, die weet hoe ze zich voelen en die ze kan en wil helpen.”
Wie snapt mijn situatie? Precies, degene met ervaring.

Wanneer er iemand naast je staat die al heeft meegemaakt wat jou te wachten staat, dan helpt dat natuurlijk enorm.

  • Ambassadeurs uit Friesland
  • Werven en trainen
  • Online en fysiek

Lees meer over het Buddyprogramma

Idee 2: Scholing & Cursussen

Hierbij kan gedacht worden aan onder andere een risicotaxatie-instrument en trainingen voor professionals en trainingen, cursussen en lotgenotencontact voor ouders en kinderen

“Kinderen, ouders en professionals hebben altijd de beschikking over de tools die hen helpen om met de scheiding om te gaan”

  • Aanbod voor kinderen, ouders en professionals
  • De tools
  • De mensen

Idee 3: Een online vindplaats vanuit Friesland

“Wat of wie kinderen, ouders en professionals ook zoeken en in welke richting zij hun volgende stappen ook zetten: hier beginnen ze!”

  • Een online platform
  • Allereerst voor kinderen
  • Maar ook voor ouders en professionals

Op dit online platform is informatie gebundeld en beschikbaar, aanbod overzichtelijk, een verwijzing naar hulp mogelijk.
Lees meer over het platform