Team Toegang

Team Toegang is het aanmeld- en coördinatiepunt voor de hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland. Het doel van Team Toegang is:

  • bieden van de juiste zorg op het juiste moment (matched care);
  • voorkomen van plaatsingen binnen de hoogspecialistische jeugdhulp;
  • tijdig inzetten van hoogspecialistische jeugdhulp;
  • verkorten van verblijfsduur binnen de voorzieningen door optimale samenwerking tussen aanbieders;
  • voorkomen van doorplaatsingen tussen aanbieders en stagnaties in trajecten.

 Team Toegang is op 1 januari 2020 gestart en bestaat uit professionals met expertise op het gebied van hoogspecialistische jeugdhulp, het onderwijs en de gecertificeerde Instellingen en staat onder leiding van een manager.

De Kenniswerkplaats Jeugd onderzoekt ook bij dit initiatief de casussen om zo resultaten te bespreken, te leren en te verbeteren. Het onderzoek richt zich op de volgende punten:

  • Het monitoren van de casussen hoogspecialistische jeugdhulp aan de hand van een aantal kenmerken (leeftijden kinderen, woonplaatsen, type problematiek);
  • Het monitoren van afwijzingen, instroom, behandelduur, inzet ambulante hulp en klinische voorzieningen, herplaatsingen;
  • Analyse casussen op stagnatie of onvoldoende resultaten.