Waar gaan wij voor

Kinderen hebben het recht op veiligheid. Dat betekent dat ieder kind in een veilige omgeving moet kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor hun ontwikkeling.

De zorg voor de jeugd is altijd, in de eerste plaats, de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Is daarbij hulp nodig? Dan moet deze passend zijn bij de vraag en ervoor zorgen dat de kinderen en gezinnen weer zelfstandig verder kunnen.

Samen streven we naar merkbaar betere zorg – Foar Fryske Bern.

Onze missie: betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen in Friesland. Jeugdhulp kán en móet beter! Dat is het doel van het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken.
Niet vanachter een bureau, maar in de Friese, lokale praktijk. Volhardend, creatief en als collectief!

Het kader waarbinnen wij werken wordt bepaald door de transformatiedoelen van de Jeugdwet:

  • Meer preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, meer benutten van ‘eigen kracht’ en het sociale netwerk van kinderen en hun ouders.
  • Kinderen en jongeren naar vermogen mee laten doen, laten participeren. Daarom willen we normaliseren, ontzorgen en niet onnodig medicaliseren.
  • Sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen.
  • Betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, o.a. door ontschotting van budgetten.
  • Meer ruimte voor professionals door de regeldruk serieus terug te dringen.