Onderwijs & Zorg

Alle kinderen en jongeren in Friesland moet zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Dat is een belangrijke doelstelling van het onderwijs en de gemeenten. Soms is er meer nodig om dat te bereiken, een beetje extra steun, hulp in de thuissituatie of behandeling van een professional. In die gevallen is het goed dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken.

Tegelijk is het wel belangrijk om kritisch te zijn op deze samenwerking, want hoe wil je samenwerken als de school te maken heeft met meer dan 20 jeugdhulppartijen? Of waarom is jeugdhulp nodig als veel kinderen dezelfde vorm van jeugdhulp gebruiken? Kunnen we dan niet beter kijken naar een aanpassing binnen het onderwijs? Dit zijn belangrijke vragen voor het Actieprogramma Foar Fryske Bern.

Dit thema past bij de volgende actielijnen vanuit het Friese actieplan Zorg voor de Jeugd:

  • Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
  • Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Wat gaan we doen?

Foar Fryske Bern werkt nauw samen met verschillende partijen uit het onderwijs en de gemeenten. Vanzelfsprekend is er ook contact met kinderen, jongeren en hun ouders. Foar Fryske Bern is een soort ‘buitenboordmotor’ van de gewenste verandering. Een verandering waarin we aan de ene kant kijken hoe onderwijs en zorg meer in samenhang kan worden gebracht, maar aan de andere kant ook wordt onderzocht waarom er zo veel kinderen zijn die zorg nodig hebben?

Wat gaan we daarom doen:
1. We gaan op diverse plekken in Friesland analyseren hoe op dit moment op scholen het jeugdhulpgebruik is, wanneer dit gebruik er is, wat de samenhang is met onderwijs & zorg en waarom deze zorg nodig is. Op basis van deze analyses krijgen we inzicht in het probleem en kunnen we samen nadenken over: doen we dit nu verstandig, of zou het anders kunnen?

2. We brengen diverse mensen bij elkaar die met dit thema bezig zijn om zo kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Zodat wat er in de ene hoek van Friesland gebeurt ook in de andere hoek bekend wordt en er zo kan worden samengewerkt.

3. We onderzoeken wat de reden is voor de uitvallers uit het onderwijs en of het aanbod wel op een goede manier is afgestemd.

4. We ondersteunen enkele lopende initiatieven met kennis en monitoring.