Versterken regionale samenwerking toegang tot jeugdhulp

Om de toegang tot de jeugdhulp in Friesland te verbeteren is er een regionale visie op de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp opgesteld. De Regionale visie is door een werkgroep van verschillende gemeenten ontwikkeld en in februari 2020 vastgesteld in het Ambtelijk Overleg (AO). In deze programmalijn brengen we de visie onder de aandacht in de doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang.

Daarbij is het van belang dat gemeenten effectief leren van de visie in de praktijk en van de lessen die we trekken uit de monitoring van gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. In het najaar van 2020 heeft het Ambtelijk Overleg ingestemd met de doorontwikkeling van een regionale audit en van de verbetering van de gemeentelijke toegang. Samen met een kernteam bestaand uit gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en Noardwest en het Sociaal Domein Fryslân ontwikkelen we een concreet voorstel voor de audit. De eerste auditronde staat gepland voor maart 2021.

Daarnaast ontwikkelen we een beschrijving van de benodigde professionaliteit in de gemeentelijke toegang om te kunnen voldoen aan de transformatiedoelen, inkoopsystematiek en regionale visie.  Dit onderzoek is inmiddels gestart en maakt deel uit van een promotieonderzoek naar de inkoopsystematiek. Het onderzoeksrapport wordt verwacht in maart 2021.