Beeldbellen in de Jeugdzorg vanaf zaterdag 21 maart kosteloos beschikbaar voor heel Fryslân via www.friesejeugdzorgonline.nl!

Waarom dit initiatief?

De Corona-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Samen staan we voor de taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en tegelijkertijd de hulp voor cliënten te kunnen blijven bieden.

Hoe is dat voor onze kinderen die deze zorg nodig hebben? Zij zijn nu veelal verplicht thuis, hebben te maken met grote onzekerheid en hebben de hulp die ze kregen nu meer dan ooit hard nodig. Veel hulpverleners stellen ons de vraag hoe zij deze kinderen kunnen blijven helpen nu het er nòg meer toe doet. Op initiatief van het actieprogramma Foar Fryske Bern stellen de Friese gemeenten deze oplossing kosteloos beschikbaar voor alle wijk- en gebiedsteams en de door SDF gecontracteerde Jeugdhulp partijen. Op www.friesejeugdzorgonline.nl kunnen medewerkers en ouders inloggen om op die manier in contact te komen met elkaar door middel van beeldbellen en chat.

De nood in gezinnen neemt toe. Jongeren die regulier wekelijks een hulpverlener zien, blijven nu soms thuis uit angst en bovendien kan de spanning thuis behoorlijk oplopen (zie item Omrop Fryslan: Lanlik ekspertize- en behannelsintrum Fier yn Ljouwert krijt hieltyd mear meldingen binnen fan problemen binnen húshâldings of sels húslik geweld. Troch de maatregels fan it kabinet om safolle mooglik thús te wêzen en te wurkjen kinne de spanningen binnenshûs bot oprinne.).

Het is de verwachting dat de urgentie in Fryslân de komende week zal toenemen gelet op de ervaringen in andere provincies waar Corona het zorg verlenen binnen de GGZ in face tot face contact merendeel al heeft stil gelegd. ‘Gewoon’ bellen kan wel, maar is heel beperkt omdat men de non verbale signalen van de cliënt niet meekrijgt, terwijl dat vaak de helft van de informatie is (wegkijken, fronsen, tegen tranen vechten). Dit geldt eens te meer als je met twee mensen tegelijk wilt spreken (beide ouders of een ouder en een kind in ons geval). Dan is de niet-pratende ouder volledig uit zicht. Zorgmedewerkers zoeken dan zelf naar alternatieven hoe ze kunnen beeldbellen met cliënten. Daar kiezen ze voor wanneer dit nog niet gefaciliteerd wordt binnen de zorgorganisatie. Binnen deze (gratis) alternatieven zijn de veiligheidsnormen vaak niet voldoende voor veilig beeldbellen, chatten en onderling communiceren.

Wat biedt de website www.friesejeugdzorgonline.nl?

Binnen heel Frysân kunnen alle (gecontracteerde) jeugdzorgorganisaties gebruik maken van beeldbellen, beveiligd chatten, laagdrempelige e-health tools en de krachtenwijzer als screeningsinstrument. Vanaf 21 maart is dit volledig vrij toegankelijk voor cliënten en zorgmedewerkers van bovengenoemde zorgorganisaties voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (onbeperkt aantal accounts beschikbaar).

Wat is het plan?

  • Een team van Alliade (met ruime ervaring in het implementeren van deze online tools binnen de jeugdzorg), Jouw Omgeving (Partner van de technische infrastructuur) en coördinatie vanuit Foar Fryske Bern gaat in de komende week inregelen dat deze tool beschikbaar komt.
  • Er is vanaf maandag 23 maart een helpdesk beschikbaar voor iedere hulpverlener.
  • Vanaf zaterdag 21 maart kunnen alle zorgverleners binnen de inlogomgeving en bekijken welke tools er beschikbaar zijn voor de inzet van hun cliënten.
  • Er is voor alle zorgverleners een duidelijke instructie beschikbaar hoe ze op deze manier zorg kunnen verlenen.
  • Waar kunt u terecht voor vragen?
  • Voor vragen over het platform www.friesejeugzorgonline.nl kunt u contact opnemen met Niels Bloembergen via tel.nr. (06) 11 01 51 76. Voor meer informatie over het actieprogramma Foar Fryske Bern kijkt u op www.foarfryskebern.nl
  • Sociaal Domein Fryslân biedt u op de website aanvullende inhoudelijke informatie aan i.h.k.v. de gevolgen van Corona voor de regio Fryslân (https://www.sdfryslan.nl/informatie-ihkv-corona-voor-de-regio-fryslan).