Één regionaal ondersteuningsplan 

Aangemoedigd door het landelijke programma ‘ontregel de zorg’ heeft Foar Fryske Bern samen met een groep van jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers en bestuurders eind 2019 een eerste stap gezet om de Friese jeugdzorg simpeler te maken. Het doel? Één plan voor kinderen met een hulpvraag voor de gehele regio.

We willen voorkomen dat kinderen en gezinnen telkens opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Dat het voor professionals onduidelijk is wie het gezin helpt, hoe en waarom. Dat zorgaanbieders door alle verschillende plannen het overzicht kwijt zijn daarom zélf ook maar een plan maken. Dat we niet een ondersteuningsplan, familiegroepsplan, veiligheidsplan en toekomstplan hebben maar: Één gezin, éen plan

Voor de gemeenten zijn er 2 belangrijke doelen die voortkomen vanuit de transformatie van de jeugdzorg. Dit zijn:

  • Meer regie voor het gezin over de hulp.
  • Meer uitgaan van de eigen kracht van het gezin

Over het plan

Voor het plan betekenen bovenstaande doelen dat de behoefte van kind en gezin écht centraal staat. Zij brengen samen met de professional in de toegang in kaart welke ondersteuning of hulp nodig en mogelijk is.

Ook speelt het plan van aanpak een rol in het professioneel en methodisch handelen. Door een goede vraagverheldering, het stellen van de juiste doelen, het maken van afspraken en deze regelmatig te evalueren werken we systematisch aan de efficiëntie en effectiviteit van de geboden hulp.

Hoe

Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met heel veel mensen. Allemaal hebben ze op een eigen manier te maken met de plannen. Kinderen en gezinnen, 12 Friese gemeenten, bestuurders, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, JGZ en diverse experts uit het jeugdveld werkten samen om te bedenken hoe we dit plan het beste vorm kunnen geven.

We maken hierbij de koppeling met de doelstelling van  ‘Ontregel de Zorg’ en de Taskforce Jeugd om ook de regeldruk voor professionals te verminderen. Ook verkennen we in samenwerking met studenten van de NHL de mogelijkheden om andere plannen zoals het toekomstplan, veiligheidsplein, familiegroepsplan in dit plan te integreren.

Tal van vragen werden beantwoord om tot een goede visie op het plan te komen. De vragen die in de visie zijn meegenomen zijn onder andere: Wat vraag je aan kinderen en gezinnen als ze zich melden voor hulp? Hoe geven we concreet vorm aan de visie dat kind en gezin zo snel mogelijk weer op eigen kracht door kan? Hoe zorgen we ervoor dat niet keer op keer dezelfde vragen worden gesteld? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen goede hulp bieden, maar ook sterk en efficiënt samenwerken met kind, gezin en andere hulpbronnen? Waar staat deze, vaak persoonlijke, informatie eigenlijk opgeslagen? Heeft het gezin voldoende regie op hun eigen traject? En is het nu wel het plan van kind en gezin? Of zijn de huidige plannen vooral voor de professional bedoeld?

Het ondersteuningsplan is klaar!

Inmiddels is het ondersteuningsplan klaar. De laatste 2 belangrijke stappen zijn onlangs genomen:

  • Het implementeren van feedback van 100 Friese jongeren.
    Zij denken mee door het beantwoorden van vragenlijsten en ze nemen deel aan een online chat over de vragen die we hierboven stellen. Hun mening is leidend in het proces.
  • De andere stap zijn de bijeenkomsten ‘Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening’.
    Samen met de Kenniswerkplaats Jeugd richten we ons tijdens deze bijeenkomsten op informatie die nodig is om integraal naar een hulpvraag te kunnen kijken. Het doel is om de taal en termen in het ondersteuningsplan te laten aansluiten bij de wensen van kind en gezin. Samen zorgen we er zo voor dat het een breed gedragen plan is en dat formele en informele hulp elkaar beter begrijpen.

Hoe verder?

Na de implementatie volgen we uiteraard het effect. Ervaren kind en gezin meer regie? Wordt de samenwerking er beter van? Zien we dat ook terug in het jeugdhulpgebruik en de duur van de hulp?

We evalueren gebruik van het regionale format door de Friese gemeenten en in gezamenlijkheid met betrokken stakeholders (kind gezin, gemeenten, overige hulpbronnen) voeren we verbeteringen door.