Foar Fryske Bern streeft naar betere zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom hebben we ons het afgelopen halfjaar samen met de Academische werkplaats en partners ingezet voor de aanvraag van subsidie voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.De subsidie is toegekend en vanuit het actieprogramma investeren we de komende vier jaar flink mee! Daarmee investeren we in het verbeteren van de jeugdzorg door kennisdelen en de ontwikkeling van vakmanschap.

Jeugdzorg verbeteren door van elkaar te leren

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerking met jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het programma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs.

De kenniswerkplaats organiseert samen met partners in de regio allerlei activiteiten waarin kennis uit de jeugdzorg wordt gedeeld en vakmanschap wordt ontwikkeld. Daarbij ligt de focus op kwetsbare gezinnen en integraal werken.

De kenniswerkplaats maakt de resultaten vanuit de projecten en activiteiten voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Zo blijven professionals, beleidsmakers en bestuurders goed op de hoogte van kennis uit wetenschap en praktijk.

Samenwerking Kenniswerkplaats en Foar Fryske Bern

Foar Fryske Bern ondersteunt (financieel) en faciliteert het Regionaal Expertise team (REX) en Team Toegang waarin mensen met uiteenlopende expertises samenkomen. Deze teams bespreken gezamenlijk de casussen en zorgen ervoor dat kinderen en gezinnen die vastlopen in de reguliere zorg toch passende zorg kunnen krijgen.

Foar Fryske Bern faciliteert in het verzamelen en monitoren van de gegevens uit deze teams en bekijkt  waar het beter kan. Hoe kunnen we werkelijk leren van de situatie waarin deze gezinnen zich bevinden? Daarbij vertellen wij de verhalen van deze kinderen (anoniem) zodat we vanuit hun perspectief horen waar het om gaat en we niet vergeten om wie het uiteindelijk gaat!

In de Kenniswerkplaats bekijken we vanuit uiteenlopende expertise en achtergronden samen naar deze verhalen. We scherpen aan waar het echt over moet gaan: hoe kunnen we het huidige stelsel verbeteren? Ook daar waar het schuurt. “Zo doen we het al jaren” is geen antwoord.

Voorbeelden van vragen vanuit de Kenniswerkplaats:

  • Hoe maken we het mogelijk dat de kinderen en gezinnen die hulp het hardste nodig deze ook snel en dichtbij krijgen?
  • Wat moet de gemeente hierin beter doen? En wat is de rol van de kinderopvang, het onderwijs, de huisarts en de buurt?
  • Wat valt op per gemeente? Waar kunnen we leren van elkaars goede oplossingen voor gezinnen?

Foar Fryske Bern zorgt ervoor dat deze informatie wordt gedeeld met alle Friese gemeenten. We geven geen oplossingen van bovenaf, maar we maken iedereen deelgenoot van de praktijk en de leefwereld van kinderen. Oplossingen kunnen flexibel worden ingezet, passend bij het kind en het gezin.

Klik voor meer informatie ook hier