Foar Fryske Bern

Programmalijnen

Met het programma Foar Fryske Bern streven we ernaar kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen tijdens de levensloop van het kind én investeren we in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

We richten ons op de volgende vier programmalijnen. Deze programma’s sluiten aan bij het Friese actieplan ‘Zorg voor Jeugd’, wat de aanleiding is voor voor het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern.

Leren van casussen

Ontwikkelen van het lerend vermogen in de jeugdzorg

Leren van casussen

Structurele knelpunten in de (hoog)specialistische jeugdhulp moeten we samen oplossen. Daarvoor is het nodig dat we meer onderzoek doen en samen leren van de casussen in de praktijk.

Verder lezen

Sterker samenwerken

Versterken van de ketensamenwerking in de jeugdzorg

Sterker samenwerken

Plannen moeten beter en eenvoudiger zodat samenwerken loont en het proces versnelt. Verschillen in format, verantwoording, methodiek en taal belemmeren de samenwerking en gaan ten koste van tijd aan kind en gezin.

Verder lezen

Onderwijs & zorg

Geen thuiszitters meer, maar meedoeners!

Onderwijs & zorg

Kinderen moeten maximale mogelijkheden krijgen in het onderwijs voor een goede voorbereiding op de toekomst. Verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg moet verzuim en uitval voorkomen.

Verder lezen

Kind in beeld bij scheiding

Zorg dat kinderen niet de rekening krijgen

Kind in beeld bij scheiding

Kinderen zijn bij een echtscheiding nog te weinig in beeld. Problemen bij kinderen kunnen zo jaren bestaan, omdat ouders jaren doen over hun (v)echtscheiding.

Verder lezen