Tussenrapportage FFB: ‘Transformeren is geen lineair proces’

Verandering kan alleen gemaakt worden als we dat samen doen. Centraal in het actieprogramma FFB staat niet voor niets de samenwerking tussen gemeenten, cliënten, jeugdprofessionals en jeugdhulpaanbieders. Op deze pagina vind je de tussenrapportage van het actieprogramma, waarmee je inzicht krijgt in de huidige koers en de voortgang binnen de programmalijnen.

Bekijk de samenvatting
Op zoek naar een beknopt overzicht van de hoofdpunten?

Of bekijk de uitgebreide rapportage:

Meer weten?
Neem voor meer informatie over het actieprogramma gerust contact met ons op.

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.