Projecten

PROJECTEN FILTEREN

50 jonge ouderparen ondersteunen door middel van het aanbieden van Ouders Inc

Door middel van de online applicatie ‘Ouders Inc’ ouders versterken om zo ouderrelatieproblemen te voorkomen, dat was het doel van deze pilot. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar woonachtig in gemeente Ooststellingwerf, middels inzet van de JGZ, kregen deze online cursus aangeboden. Het initiatief krijgt binnen de gemeente geen vervolg.
Ooststellingwerf
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

Begeleiding studenten NHL Stenden

Binnen Foar Fryske Bern voeren we ook projecten samen met studenten van NHL Stenden uit.
Provinciaal
Leren van casussen PROJECTVORM: Onderzoek
Marleen van Aggelen

Buddyprogramma en Oudercursus

Met dit project ondersteunen we kinderen, ouders en professionals bij het voorkomen van problemen bij een scheiding. Met lotgenotencontact via een buddy voor de kinderen en voor de ouders de oudercursus van Villa Pinedo en de Ouderbijeenkomst.
Provinciaal
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

De regionale visie op toegang tot de jeugdhulp

Foar Fryske Bern brengt en houdt de regionale visie op toegang tot jeugdhulp onder de aandacht. Daarnaast stimuleert ze de doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang. FFB doet in april 2021 een audit, evalueert het proces en voert samen met de werkgroep verbeteringen door.
Provinciaal
Sterker samenwerken PROJECTVORM: Advies
Trudy Kreuijer

Deelname aan Kernteam Team Toegang

Meedenken met de aanbieders die bij TT betrokken zijn over de opdracht, vormgeving en resultaten van Team Toegang.
Provinciaal
Leren van casussen PROJECTVORM: Advies
Marleen van Aggelen

Deelname aan werkgroep Hoogspecialistisch

Binnen de werkgroep hoogspecialistisch wordt de cliëntvraag vanuit oogspecialistische jeugdhulp (HSJ) onderzocht en advies voor het zorglandschap HSJ geformuleerd. Foar Fryske Bern en Team Toegang) zijn betrokken en denken hierin mee.
Provinciaal
Leren van casussen PROJECTVORM: Onderzoek
Marleen van Aggelen

Doorontwikkeling van het Relatie- en ouderschapspunt; ontwikkeling van de ouderschapsbelofte en de stiefbelofte

Hoe bereid je je voor op (stief)ouderschap? Daar zijn een aantal handvatten voor. In Súdwest-Fryslân kregen ouders en stiefouders het boekje ‘De Persoonlijke Ouderschapsbelofte’. Er zijn in 2021 53 boekjes uitgedeeld, vooral aan jonge ouders met een eerste kindje.  De pedagoog heeft 32 ouders gebeld en met hen interessante gesprekken gevoerd over partnerschap nu en later. In het kader van het Stiefplan hebben de pedagogen een training gevolgd die hen meer inzicht bood in de dynamiek in samengestelde gezinnen.  Het Relatie- en ouderschapspunt is online voor alle ouders te raadplegen; fysiek bezoeken is alleen mogelijk in de kernen Sneek en Workum
Súdwest-Fryslân
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

Één regionaal ondersteuningsplan

Met dit project ontwikkelen en implementeren we een format voor één ondersteuningsplan voor de hele regio. Eén regionaal format moet ervoor zorgen dat samenwerking rondom kind en gezin verbetert. Foar Fryske Bern faciliteert de monitoring en evaluatie.
Provinciaal
Sterker samenwerken PROJECTVORM: Aanbod
Trudy Kreuijer