Programmateam

Het programmateam Foar Fryske Bern bestaat uit:

Pieter van der Zwan
Pieter van der Zwan Programmaleider en kwartiermaker hoogspecialistische jeugdhulp.
Trudy Kreuijer
Trudy KreuijerNetwerkregisseur Sterker samenwerken
Bert Wienen
Bert WienenNetwerkregisseur Zorg & Onderwijs
Thamara Gerrits
Thamara Gerrits Communicatieadviseur
Marleen van Aggelen
Marleen van AggelenSenior onderzoeker en netwerkregisseur Leren van casussen
Sjoerdje Dijkstra-Groen
Sjoerdje Dijkstra-Groen Programmasecretaresse
Nelleke Flink
Nelleke FlinkNetwerkregisseur Kind in beeld bij scheiding
Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.