Programmateam

Het programmateam Foar Fryske Bern bestaat uit:

Pieter van der Zwan
Pieter van der Zwan Programmaleider en kwartiermaker hoogspecialistische jeugdhulp.
Trudy Kreuijer
Trudy KreuijerNetwerkregisseur Sterker samenwerken
Bert Wienen
Bert WienenNetwerkregisseur Zorg & Onderwijs
Thamara Gerrits
Thamara Gerrits Communicatieadviseur
Marleen van Aggelen
Marleen van AggelenSenior onderzoeker en netwerkregisseur Leren van casussen
Sjoerdje Dijkstra-Groen
Sjoerdje Dijkstra-Groen Programmasecretaresse
Nelleke Flink
Nelleke FlinkNetwerkregisseur Kind in beeld bij scheiding