Wat doet Foar Fryske Bern?

Foar Fryske Bern is een ontwikkelprogramma van alle Friese gemeenten gericht op het onderzoeken en verbeteren van de Friese Jeugdzorg. Foar Fryske Bern faciliteert in het verbinden van verschillende partijen om samen de problemen in de jeugdzorg te onderzoeken en om te zetten naar praktische oplossingen.

In september 2019 hebben we de strategische ontwikkelagenda opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we binnen de keten het programma ontwikkelen tot duurzame, merkbare en zichtbare resultaten in de jeugdzorg in Friesland.  De ontwikkelagenda is een levendig document en zal gedurende het programma worden aangevuld. De vier vastgestelde hoofdthema’s hebben allemaal een relatie met elkaar.

De vier hoofdthema’s uit de ontwikkelagenda zijn:

Vanuit onze werkwijze Sociale Innovatie werken we vanuit verschillende disciplines samen aan het oplossen van verschillende vraagstukken. Met deze aanpak maken we gebruik van de kennis en ervaring van alle partijen en bundelen we activiteiten en ambities.

Het doel is om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én daarbij gaan we investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

We willen:

  1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;
  2. Meer kinderen zo veel mogelijk thuis laten opgroeien;
  3. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;
  4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;
  5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;
  6. Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Ons gezamenlijke hoofddoel is betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen in Friesland. Jeugdhulp kán en móet beter!