Partners

Programma Team Breed

Afvaardiging van gemeenten (Leeuwarden, Waadhoeke, Heerenveen, NoardEast Fryslân, Fryske Marren)

Onderwijs

Samenwerkingsverband PO en VO Noord, Samenwerkingsverbanden VO Zuid-Oost, vertegenwoordigers van het Friesland College en Friese Poort, de voorschoolse voorzieningen hebben we beperkt gesproken.

Zorg

Jeugdzorg, Eduzon, GGD, Horizon Begeleiding, MEE Friesland, Steunpunt Zorg Onderwijs, VNN.

Overige partijen

Jongeren (12+), Ouders, Welzijnswerk (Smallingerland, Tytsjerksteradiel Achtkarspelen),  Opvoedpunt (Leeuwarden), Gemeentelijke Krediet Bank, NHL Stenden, Gedragswerk / Nji, Onderwijsconsulenten, Zorgbelang Fryslân, Leerplicht / RMC (Smallingerland), Transformatieagenda Groningen (collega FFB), Sociaal Domein Fryslân.