Monitor gemeentelijke toegang tot jeugdhulp

Hoe hebben de verschillende gemeenten de toegang ingericht? Wat werkt goed? Wat kan beter? Wat kunnen we als gemeenten en jeugdprofessionals van elkaar leren? Foar Fryske Bern doet onderzoek naar de toegang tot jeugdhulp binnen alle Friese gemeenten. Daarmee geven ze antwoord op bovenstaande vragen. De monitor is bedoeld om, op basis van praktijkvoorbeelden, een beeld te schetsen van de rol van lokale teams in Friesland.

De verschillen en overeenkomsten in beeld

In juni hebben we doormiddel van vragenlijsten al een goed beeld gekregen van de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten in hoe de toegang tot jeugdhulp in Friesland georganiseerd is.

Daarbij ging het om onderwerpen en vragen als:
De organisatie zelf: generalistische of specialistische teams? Of een combinatie?
De professionals: welke kennis is er in de teams aanwezig?
De werkwijze: welke plannen, instrumenten, tools en richtlijnen worden gebruikt?
De cijfers: hoeveel jongeren maken gebruik van jeugdhulp? Hoe lang wachten zij op een intake en een plan?
Reflectie: waar ben je als team trots op? Waar maak je je zorgen over?
Tips: welke innovatieve oplossingen zijn er ontstaan? Kunnen andere gemeenten daarvan leren?

De data is inmiddels inzichtelijk gemaakt.

Het verhaal achter de data

Om te bevestigen dat deze gegevens kloppen én om ruimte te bieden voor het verhaal bij de data, interviewen we nu de teams binnen alle gemeenten. We hebben inmiddels jeugdprofessionals, teamleiders, praktijkleiders en beleidsadviseurs van 13 gemeenten gesproken. Nog 5 te gaan!

Na afloop van de monitor ontvangt elke gemeente een individueel rapport met de resultaten. Daarnaast publiceren we een regionaal rapport met daarin de meest opvallende opbrengsten uit de regio. Op die manier kunnen gemeenten ook van andere gemeenten leren. De resultaten worden eind oktober verwacht.