onderzoek

Foar Fryske Bern doet een mini-onderzoek naar de dromen van Friese kinderen en hun ouders. We gebruiken dit onderzoek om nog beter te weten hoe wij jou kunnen helpen. Wij zijn er Foar Fryske Bern en onze droom……? Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Friese kinderen!

DOE MEE AAN ONS MINI- ONDERZOEK

Doe je mee aan ons onderzoek? Dan spreken we dit af:

Veilig
Jouw gegevens zijn veilig bij ons. We delen je gegevens niet met derden, we bewaren ze zorgvuldig en houden ze niet langer bij ons dan nodig. Je hebt recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren en te laten verwijderen. Foar Fryske Bern zorgt voor een passende technische en organisatorische beveiliging van de gegevens. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van Foar Fryske Bern of derden te zien.

Toegang
Iedere deelnemer heeft recht op toegang van zijn of haar ingestuurde onderzoeksresulataten. Wanneer jouw onderzoeksresultaten worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van ons onderzoek, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken.

Vertrouwelijk
Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Foar Fryske Bern bezorgt zal als vertrouwelijk worden beschouwd. Je stemt ermee in dat Foar Fryske Bern de ideeën, concepten, kennis en technieken die je ons aandraagt in het onderzoek mag gebruiken voor verdere doorontwikkeling van diensten of concepten.

Vrijwillig
Deelname aan ons onderzoek is vrijwillig en kan ten allen tijden ook weer worden ingetrokken.