Partners

Op gemeentelijk niveau hebben we, via de programmalijnraad, in een zestal bijeenkomsten gesproken met beleidsmedewerkers jeugd van Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, Heerenveen,  Noard-East Fryslân, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Harlingen.

Gebiedsteam van Opsterland, Ooststellingwerf, Dantumadeel en Noard-East Fryslân.

Gebiedsteammedewerkers, Gedragswetenschappers, leerplichtambtenaar, Jongerenwerkers

Onderwijs

 • samenwerkingsverband PO
 • Ib´ers basisonderwijs
 • leerkrachten basisonderwijs
 • zorg coördinatoren voortgezet onderwijs

Jeugdzorg

 • KEES
 • Jeugdhulp Friesland
 • Systeemtherapeuten van Fier, Reik, Jeugdhulp, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

GGD

 • Jeugdarts
 • Jeudgverpleegkudige 12+ jaar
 • Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
 • Programmasecretaris JGZ 3.0
 • Manager JGZ

Voorschoolse opvang

 • Manager voorschoolse opvang
 • Medewerker naschoolse opvang
 • Medewerker voorschoolse opvang

Overige partijen

 • Jongeren (12+)
 • Ouders
 • Welzijnswerk (Smallingerland, Tytsjerksteradiel Achtkarspelen)
 • Opvoedpunt (Leeuwarden)
 • Gemeentelijke Krediet Bank
 • NHL Stenden
 • Kies Coaches
 • Villa Pinedo
 • VNG
 • Mediators