FFB Magazine

Op 31 maart 2022 stopt het actieprogramma Foar Fryske Bern in de huidige vorm. Op alle vier programmalijnen hebben we stappen gezet om beweging te krijgen in de jeugdhulp in Friesland. Soms bleek er meer onderzoek nodig en staan we nog aan het begin van het proces. Met andere pilots hebben we succes geboekt en kunnen we veranderingen in de dagelijkse praktijk al terugzien.

Hoewel er veel bereikt is, moeten we na ruim drie jaar actieprogramma Foar Fryske Bern ook concluderen dat de eerdere zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp nog niet weggenomen zijn. Sterker nog, we concluderen dat ons als jeugdhulpregio zelfs een grotere opgave te doen staat.

Meer hierover vertellen we graag in het FFB Magazine dat deze maand verschijnt. Hét slotstuk waarin we het programma samenvatten en een toelichting geven op wat ons nog in Friesland te doen staat. Ook geven we in het magazine voorbeelden van pilots en projecten per programmalijn.

Download het magazine

In de 3 jaar van het actieprogramma zijn er vele projecten, pilots en onderzoeken uitgevoerd. Alle informatie is terug te vinden op deze site, maar is ook verzamelt in het FFB Magazine. Deze kun je hieronder lezen of eenvoudig downloaden.