Dit doen we

Het programmaplan en het uitvoeringsplan zijn vastgesteld (o.v.v. 20 augustus 2020) en dat betekent dat we op korte termijn de volgende zaken gaan doen:

 1. Onderzoek dyslexie
  In september 2020 is een bureauonderzoek opgestart naar scenario’s van het op andere manieren organiseren van het dyslexieaanbod en de financiële/juridische gevolgen daarvan. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de nieuwe inkoopstrategie die door SDF (i.s.m. de werkgroep) uitgevoerd wordt. In november 2020 is dit onderzoek afgerond en het rapport opgeleverd.Lees meer over de adviezen uit dit rapport
   
 1. Ondersteuning van drie projecten
  Foar Fryske Bern gaat drie trajecten ondersteunen die potentie hebben voor alle gemeenten in Friesland. Het gaat om de verdere uitwerking van de steunstructuur 12- in Leeuwarden, de proeftuin IKC groeiteam in de Wiken en het tot stand brengen van een interprofessioneel team in Ooststellingwerf;

 

 1. Onderzoek naar huidig jeugdzorggebruik binnen scholen
  Om goed te transformeren is naast een inhoudelijke visie ook kennis nodig van de huidige stand van zaken. Helemaal als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg. Hoeveel zorg vindt er op school x plaats? Welke zorg wordt ingezet? In welke schooljaren? Is er samenhang tussen zorg vanuit het sociaal domein en zorg vanuit Passend Onderwijs? Het zijn vragen die om nadere analyse vragen om vervolgens de vraag te stellen: kunnen we dit slimmer organiseren? Kunnen we andere oplossingen verzinnen? Die analyse en dat gesprek gaan we op 10 verschillende scholen in Friesland uitvoeren. Op dit moment loopt de offerte uitvraag.

Voor de langere termijn staan er onderzoeken en verkenningen gepland van nieuwe aanpakken voor thuiszitters.