Home2022-03-30T12:52:31+01:00

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern!

Ieder kind moet in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor hun ontwikkeling. Met deze doelstelling heeft het actieprogramma Foar Fryske Bern van 2019-2022 hard gewerkt aan het verbeteren van de jeugdzorg in Friesland.

Bekijk de uitgevoerde projecten

FFB Magazine – hét slotstuk van 3 jaar Foar Fryske Bern

In de 3 jaar van het actieprogramma zijn er vele projecten, pilots en onderzoeken uitgevoerd. Alle informatie is terug te vinden op deze site, maar is ook verzamelt in het FFB Magazine. Deze kun je hieronder lezen of eenvoudig downloaden.

Vervolg en de borging

Goed nieuws! De missie van Foar Fryske Bern, zichtbaar en merkbaar betere zorg voor jeugdigen in Friesland, krijgt een vervolg. De programmalijnen van Foar Fryske Bern en mogelijke nieuwe thema’s worden de komende drie jaar opgepakt door Sociaal Domein Fryslân. De huidige netwerkregisseurs van Foar Fryske Bern gaan ook over. Dat betekent dat ze als aanspreekpunt beschikbaar blijven. De komende periode werken we aan een plan voor 2022/2023. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Trudy Kreuijer, e-mailadres: trudy.kreuijer@foarfryskebern.nl

Nieuwsarchief

Het actieprogramma Foar Fryske Bern stopt op 31 maart 2022

???????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????????????! Drie jaar lang hebben we met een team van experts samen met onze partners uit de zorg, het onderwijs, alle Friese gemeenten en andere koepelorganisaties, samengewerkt om de jeugdhulp in Friesland te verbeteren. Lees er alles over in het FFB magazine

Gezamenlijke aanpak voor verbetering laaggeletterdheid

Recent vond er onderzoek plaats op alle basisscholen in Opsterland en Weststellingwerf om een goed beeld te vormen van het lees- en taalonderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en wat vraagt aandacht? Om de leesvaardigheid te verbeteren, worden straks niet alleen kinderen maar ook ouders die laaggeletterd zijn ondersteund.

Jeugdhulp kán en móet beter in Friesland

Kinderen, jongeren en ouders moeten de juiste hulp krijgen wanneer die nodig is.

Dat is het doel van het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken.
Niet vanachter een bureau, maar in de Friese, lokale praktijk. Volhardend, creatief en als collectief!

Focus op 4 hoofdthema’s

Met het ontwikkelprogramma gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind én investeren we in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

We richten ons op de volgende vier hoofdthema’s. Deze thema’s sluiten aan bij het Friese actieplan ‘Zorg voor Jeugd’, wat de aanleiding is voor het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern. 

Leren van casussen

Ontwikkelen van het lerend vermogen in de jeugdzorg

Leren van casussen

Structurele knelpunten in de (hoog)specialistische jeugdhulp moeten we samen oplossen. Meer onderzoek doen en leren van elkaars casussen.

Verder lezen

Sterker samenwerken

Versterken van de samenwerking rond kind en gezin

Sterker samenwerken

Plannen moeten beter en eenvoudiger zodat samenwerken loont en het proces versnelt. De verschillen gaan nu ten koste van tijd aan kind en gezin.

Verder lezen

Onderwijs & zorg

Geen thuiszitters meer, maar meedoeners!

Onderwijs & zorg

Onderwijs  speelt een cruciale rol in vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Oplossingen in de directe omgeving kunnen behandeling in de jeugdzorg voorkomen.

Verder lezen

Kind in beeld bij scheiding

Zorg dat kinderen niet de rekening krijgen

Kind in beeld bij scheiding

Kinderen zijn bij een echtscheiding nog te weinig in beeld. Problemen bij kinderen kunnen voortduren, omdat ouders soms jaren doen over hun (v)echtscheiding.

Verder lezen

Werkwijze

De basis van het ontwikkelprogramma is sociale innovatie. Daarbij werken we vanuit verschillende disciplines samen aan het oplossen van verschillende vraagstukken. Ook mensen die als ‘niet-deskundigen’ worden gezien, zijn belangrijke partners in dit proces.
Bij ieder hoofdthema werken we volgens de zeven fases van sociale innovatie. Onderstaand figuur geeft weer waar we nu staan en wat is geweest en komen gaat.