Werkwijze

Het doel van het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern is het verbeteren van jeugdhulp in Friesland. Hoe zorgen we ervoor dat we onze doelen samen met ons netwerk medio 2022 hebben bereikt?
Dit doen we niet vanachter ons bureau met mensen die van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken. Vanuit verschillende disciplines werken we samen aan het oplossen van verschillende vraagstukken. Ook mensen die als ‘niet-deskundigen’ worden gezien, zijn belangrijke partners in dit proces. De samenwerking in deze open netwerken is gericht op het oplossen van een vraagstuk, is niet-hiërarchisch, en verbindt mensen uit verschillende sectoren en lagen van de samenleving.

Sociale Innovatie

Bovenstaande aanpak is de basis van het principe van Sociale Innovatie en passen we toe bij alle hoofdthema’s: Leren van casussen, Sterker samenwerken, Kind in beeld bij scheiding en Onderwijs en Zorg . Bij ieder hoofdthema werken we volgens de zeven fases van sociale innovatie. Dit betekent dat we aan het eind van iedere fase resultaten opleveren die we samen hebben bepaald of behaald.

Waar één of meerdere van de fases al zijn uitgevoerd vóór de start van het programma Foar Fryske Bern, halen we alsnog de opbrengsten op uit eerdere fases op door het stellen van (kritische) vragen.

Zeven fases van sociale innovatie

We onderscheiden zeven fases van sociale innovatie binnen elke hoofdthema.

 • Fase 1 – Gezamenlijke urgentie bepalen
 • Fase 2 – Conceptontwikkeling
 • Fase 3 – Planvorming
 • Fase 4 – Ontwikkeling
 • Fase 5 – Uitvoering
 • Fase 6 – Evaluatie en bijsturen
 • Fase 7 – Opschalen
Fases van innovatie
2019

Fase 1 – 2019/2020

In fase 1 onderzoeken we wat onze gezamenlijke definitie van het probleem is en wat de onderliggende oorzaken zijn. Vragen die we stellen zijn:

 • waar loont het in gezamenlijkheid om te innoveren? Waar liggen kansen?
 • waar knelt het, waar ervaar je pijnpunten?
 • waar ervaar jij noodzaak / urgentie/ambitie?
 • hoe zie jij vanuit je organisatie de samenwerking tussen onderwijs en zorg?
 • wat valt je op?
 • wat weet je nu niet dat je wel zou willen weten?

In februari 2020 zijn de resultaten van fase 1 duidelijk geworden en staan per hoofdthema beschreven.

2020

Fase 2 t/m 4 – 2020

In deze fases richten we ons op conceptontwikkeling, planvorming en ontwikkeling. Samen met een aantal partijen uit het netwerk gaan we bepalen hoe het concept eruit ziet dat gaat zorgen voor verandering richting onze ambitie. Aan welke voorwaarden moet vervolgens ons plan voldoen? Hoe ziet ons plan er dan uit? Tenslotte bekijken we samen hoe en bij wie we ‘een klein begin’ organiseren; een pilot. En hoe monitoren we deze?

Fase 5 en 6 – 2021

In fase 5 en 6 bekijken we hoe de verschillende pilots verlopen en of ze nog steeds aansluiten bij de urgentie, het concept en de planvorming. Hoe houden we ons aan het plan van fase 4? Wat leren we van de uitvoering? Hoe evalueren we en stellen we bij?

2022

Fase 7 – 2022

Dit is het jaar dat de pilots overgaan naar grotere plannen die breder worden uitgezet.

In deze fase bepalen we samen hoe de opschaling eruit gaat zien.