REX; Regionaal Expertiseteam Jeugd

Het Regionaal Expertiseteam is in januari 2019 gestart en richt zich op complexe zorgvragen waar de reguliere jeugdhulpverlening (nog) geen antwoord op heeft of niet tot overeenstemming komt met het gezin, het kind of de jongeren. Oorzaak hiervoor kan zijn dat er sprake is van onvoldoende passend of effectief hulpaanbod in de regio of dat betrokken partijen onvoldoende samenwerken. Het REX Jeugd bestaat uit experts uit de jeugdhulp, de gebiedsteams, de gecertificeerde instellingen en het onderwijs en staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.

Ook bij deze ontwikkeling is de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland betrokken voor het doen van onderzoek:

  • Het monitoren en verzamelen van gegevens uit behandelde casussen aan de hand van een aantal kenmerken (leeftijden kinderen, woonplaatsen, type problematiek);
  • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de meest voorkomende bevorderende en belemmerende factoren en de achterliggende oorzaken; wat zijn de trends;
  • Analyse van uitgebrachte adviezen en resultaten (opbrengsten en effecten).