Dit doen we

Netwerkregisseur op de programmalijn Sterker Samenwerken is Trudy Kreuijer. Je bent van harte welkom om contact te leggen als je ons wil helpen óf hulp nodig hebt bij een oplossing.

Wat doen we?

In onze aanpak richten we ons op het veranderen mét hulpbronnen rond het kind. De focus ligt op de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. De noodzaak tot samenwerking is daar hoog omdat er in wijk en gebiedsteams vaak meerdere problemen, op verschillende domeinen en bij meerdere gezinsleden in beeld komen.

  • Het regionaal plan van aanpak – waarin op uniforme wijze, kijkend naar het gezin en de context waarin het probleem zich voordoet, duidelijk wordt wie het kind helpen en waarom.
  • Een digitale ontmoetingsplek – We stellen digitaal platform Friese Jeugdzorg Online beschikbaar waar kind en gezin zelf hulpbronnen kunnen betrekken bij hun plan van aanpak. Deze hulpbronnen kunnen via dit platform veilig met elkaar communiceren (beeldbellen, chat en uploaden documenten) en kennis delen over opvoeden en opgroeien. Ook kunnen ze online tools die daaraan bijdragen laagdrempelig aanbieden.
  • De regionale visie op de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp én monitor – Om te komen tot een betere toegang tot jeugdhulp door versterking van onder de regionale samenwerking, is het van belang om deze functies te beschrijven in een gedeelde regionale visie. Door in kaart te brengen hoe de Friese gemeenten de toegang vorm geven zien we waar knelpunten en kansen liggen en kunnen effectief van elkaar leren.
  • De professional in beeld: Wat betekent professionaliteit voor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben? Op welke manier geven Friese professionals in de gemeentelijke toegang hun taak vorm? Welke expertise zetten zij in, welke knelpunten komen zij tegen en vooral welke kansen? Wat verstaan verschillende gemeenten onder het voeren van regie of sturen op resultaat?

De doelstellingen van het programma Sterker samenwerken lopen als rode draad door alle programmalijnen heen.  Met jongeren, betrokken gemeenten, zorgaanbieders, experts en iedereen die kan bijdragen aan oplossingen gaan we voor Sterker Samenwerken.