Home2022-01-19T14:07:16+01:00

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern!

Ieder kind moet in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Een leven met liefde en aandacht – zonder geweld – is belangrijk voor hun ontwikkeling.

Werkwijze

Laatste nieuws

Het actieprogramma Foar Fryske Bern stopt op 31 maart 2022

𝗛𝗲𝘁 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗙𝗼𝗮𝗿 𝗙𝗿𝘆𝘀𝗸𝗲 𝗕𝗲𝗿𝗻 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘁 𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗻𝗱𝗮𝗮𝗴! Drie jaar lang hebben we met een team van experts samen met onze partners uit de zorg, het onderwijs, alle Friese gemeenten en andere koepelorganisaties, samengewerkt om de jeugdhulp in Friesland te verbeteren. Lees er alles over in het FFB magazine

Gezamenlijke aanpak voor verbetering laaggeletterdheid

Recent vond er onderzoek plaats op alle basisscholen in Opsterland en Weststellingwerf om een goed beeld te vormen van het lees- en taalonderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en wat vraagt aandacht? Om de leesvaardigheid te verbeteren, worden straks niet alleen kinderen maar ook ouders die laaggeletterd zijn ondersteund.

Jeugdhulp kán en móet beter in Friesland

Kinderen, jongeren en ouders moeten de juiste hulp krijgen wanneer die nodig is.

Dat is het doel van het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken.
Niet vanachter een bureau, maar in de Friese, lokale praktijk. Volhardend, creatief en als collectief!

Focus op 4 hoofdthema’s

Met het ontwikkelprogramma gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind én investeren we in het vakmanschap van jeugdprofessionals.

We richten ons op de volgende vier hoofdthema’s. Deze thema’s sluiten aan bij het Friese actieplan ‘Zorg voor Jeugd’, wat de aanleiding is voor het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern. 

Leren van casussen

Ontwikkelen van het lerend vermogen in de jeugdzorg

Leren van casussen

Structurele knelpunten in de (hoog)specialistische jeugdhulp moeten we samen oplossen. Meer onderzoek doen en leren van elkaars casussen.

Verder lezen

Sterker samenwerken

Versterken van de samenwerking rond kind en gezin

Sterker samenwerken

Plannen moeten beter en eenvoudiger zodat samenwerken loont en het proces versnelt. De verschillen gaan nu ten koste van tijd aan kind en gezin.

Verder lezen

Onderwijs & zorg

Geen thuiszitters meer, maar meedoeners!

Onderwijs & zorg

Onderwijs  speelt een cruciale rol in vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen. Oplossingen in de directe omgeving kunnen behandeling in de jeugdzorg voorkomen.

Verder lezen

Kind in beeld bij scheiding

Zorg dat kinderen niet de rekening krijgen

Kind in beeld bij scheiding

Kinderen zijn bij een echtscheiding nog te weinig in beeld. Problemen bij kinderen kunnen voortduren, omdat ouders soms jaren doen over hun (v)echtscheiding.

Verder lezen

Werkwijze

De basis van het ontwikkelprogramma is sociale innovatie. Daarbij werken we vanuit verschillende disciplines samen aan het oplossen van verschillende vraagstukken. Ook mensen die als ‘niet-deskundigen’ worden gezien, zijn belangrijke partners in dit proces.
Bij ieder hoofdthema werken we volgens de zeven fases van sociale innovatie. Onderstaand figuur geeft weer waar we nu staan en wat is geweest en komen gaat.