About Bert Wienen

Netwerkregisseur op de programmalijn Onderwijs en Zorg bij Foar Fryske Bern. Bert heeft ervaring in de jeugdhulp en in het onderwijs. Hij is onderzoeker (gepromoveerd op een proefschrift over onderwijs en jeugdhulp) en een ervaren projectleider.