Binnen Friesland praten verschillende werkgroepen over leerlingen die niet meer naar school gaan. In de volksmond worden deze leerlingen ‘thuiszitters’ genoemd. Vanuit Foar Fryske Bern bieden we ondersteuning om meer zicht te krijgen op afspraken die gemeenten en onderwijs samen moeten maken om het aantal thuiszittende leerlingen terug te brengen. En om een betere aanpak te ontwikkelen op het moment dat een leerling dreigt thuis te zitten.

Inzicht in wat er speelt en een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorg zijn hierin essentieel. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen, gaf een onderwijsprofessional het volgende aan: “In dit soort casuïstiek komt er veel verantwoordelijkheid bij de zorgboerderij te liggen en staat onderwijs (fysiek) op afstand. We moeten dus afgaan op het beeld dat hulpverlening schetst. Er speelt vaak zoveel op verschillende domeinen dat het ook moeilijk in te schatten is wanneer, hoe en in welke mate onderwijs weer een rol gaat of kan spelen.” Met het krijgen van inzicht en een goede aanpak zouden we een einde kunnen maken aan overwegingen zoals deze.

In de periode van maart tot juni organiseert Foar Fryske Bern enkele bijeenkomsten met gemeenten, samenwerkingsverbanden en onderwijs om tot de kern van het probleem te komen. Zo krijgen we helderheid over de kernpunten waarover gemeente en onderwijs verdere afspraken moeten maken zodat we álle kinderen in Friesland onderwijs kunnen bieden.

Via onze nieuwsbrieven en deze website houden we je op de hoogte van de voortgang. Laten we van thuiszitters, klaszitters maken.