Over dyslexie en taalvaardigheid is veel te doen, in de wetenschap en zeker ook in de politiek. We zien in Friesland dat meer mensen dan gemiddeld laaggeletterd zijn. Hoe kunnen we met alle inzet, kennis en kunde werken aan het verlagen van deze laaggeletterdheid? En wat is dan vanuit onderwijs en gemeenten nodig?

Taalvaardigheid moet omhoog

Vanuit het actieprogramma Foar Fryske Bern, het Sociaal Domein Fryslân (SDF) en de Friese gemeenten is een verkennend onderzoek gedaan naar de taalvaardigheid in Friesland. Dit onderzoek moet bijdragen aan een sterke basis in taalvaardigheid voor elke leerling in Friesland. Stip aan de horizon is dat de taalvaardigheid van alle leerlingen omhoog gaat, en door deze sterkere basis de zorgvraag zal afnemen.

Inspiratiewebinar: Lees- en taalvaardigheid in Friesland

Wanneer: woensdag 26 mei 2021
Tijd: 15.30 tot 17.45 uur
Waar: online (de link ontvang je voor aanvang)
Voor: onderwijsprofessionals van de basisschool, beleidsmedewerkers met als
aandachtsgebied onderwijs/zorg/laaggeletterdheid en experts op het gebied van taalontwikkeling.

Hoofdspreker Kees Vernooy

Laat je tijdens dit webinar inspireren door de gerenommeerde spreker Kees Vernooy. Hij is een autoriteit op het gebied van effectief leesonderwijs en verbonden als lector aan de Hogeschool Edith Stein. Kees Vernooy deelt zijn visie en ervaringen aan de hand van de pilot ‘Leesverbeterplan’ in Enschede. Met zijn energie en enthousiasme neemt hij je mee en deelt concrete handvatten en resultaten. Zijn uitgangspunt is dat milieu- of kindfactoren niet verantwoordelijk zijn voor de resultaten, maar de kwaliteit en de effectiviteit van de instructie van de leerkrachten.

Het inspiratiewebinar wordt geopend door Libbe de Vries, wethouder bij de gemeente Opsterland en betrokken bij de pilot over dyslexie binnen zijn gemeente. JaapJan Boer, projectleider Taalvaardigheid namens Foar Fryske Bern, is de host van het webinar en zal het programma afsluiten met een toelichting over het project in Friesland.

Deelnemen

We nodigen je van harte uit om actief deel te nemen aan dit inspiratiewebinar. Naast luisteren is er ruimte om zelf in kleine groepen van gedachten te wisselen en om vragen te stellen aan de sprekers.

Aanmelden en meer informatie