Om goed te transformeren is naast een inhoudelijke visie ook kennis nodig van de huidige stand van zaken. Helemaal als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg. Om dit te kunnen verbeteren, is een analyse van een aantal zaken ontzettend belangrijk:
Hoeveel zorg vindt er op dit moment op scholen in Friesland plaats? Welke zorg wordt ingezet? In welke schooljaren? Is er samenhang tussen zorg vanuit het sociaal domein en zorg vanuit Passend Onderwijs? Het zijn vragen die om nadere analyse vragen om vervolgens de vraag te stellen: kunnen we dit slimmer organiseren? Kunnen we andere oplossingen verzinnen?

Start met kleinschalig testen op twee verschillende scholen

De ontwikkeling van de eerste versie van het Friese analysemodel is inmiddels afgerond. Met dit model gaan we kleinschalig testen op twee verschillende scholen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Terschelling. Op basis van deze ervaringen kan het analysemodel eventueel worden aangescherpt. Levert het model bijvoorbeeld de beoogde inzichten op? Waar kan het worden verrijkt en is het voldoende praktisch werkbaar?

Verdieping tussen scholen en gemeenten

Na de evaluatie van deze twee pilots kan, zoals gepland, gestart worden met de analyse op negen andere Friese scholen. Vervolgens vinden de verdiepende gesprekken hierover plaats tussen de scholen en gemeenten.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen in onze nieuwsbrief en op deze website foarfryskebern.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief