Praat en denk hierover mee in de eerste Leerbijeenkomst over de wachttijd bij de Friese wijk en gebiedsteams.

Donderdag 10 maart
Van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: Digitaal

In november 2021 zijn de resultaten van de monitor gemeentelijke toegang bij alle Friese gemeenten bekend gemaakt. In veel gemeenten is de inhoud hiervan inmiddels met verschillende betrokkenen besproken. Hoe zorgen we er nu voor dat we actie ondernemen op de belangrijkste uitkomsten?
Foar Fryske Bern organiseert samen met de Kenniswerkplaats Jeugd twee leerbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 maart van 15.00 tot 17.00 uur over de wachttijd bij de Friese wijk en gebiedsteams. De tweede vindt plaats op 29 maart.

Volg de leerbijeenkomst, meld je aan

Hierin worden de good practices van verschillende gemeenten gepresenteerd en kunnen we met elkaar verschillende vragen doornemen. Bijvoorbeeld: Hoe lukt het sommige gemeenten om wachtlijsten te voorkomen of zo kort mogelijk te houden? Wat kunnen we van daarvan leren? En wat zijn de mogelijkheden om de wachtlijst in jouw gemeente te verkorten?

We nodigen gedragswetenschappers en teammanagers van de gemeentelijke teams voor toegang van harte uit om aan deze leerbijeenkomst deel te nemen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.

Aanmelden voor de leerbijeenkomst