Niet alle jongeren doorlopen hun schoolcarrière op een soepele manier. Problemen ‘buiten school’ zijn niet altijd te herkennen, maar beïnvloeden wel de schoolresultaten. Met de methodiek School Als Werkplaats (SAW) biedt het Friesland College al 10 jaar lang laagdrempelige ondersteuning en begeleiding van mbo-studenten binnen de school.

“Het succes van SAW zit hem in het concrete doel dat we steeds weer voor ogen hebben. Namelijk uitval van studenten voorkomen, zodat ze hun diploma of startkwalificatie kunnen behalen.” -Liesbeth Buijs, medeoprichter en spilfiguur van SAW op het Friesland College

 

Maar wat is het nu precies en waarom is het zo succesvol?

De doelen van SAW in het kort:

  • Minder voortijdig schoolverlaters.
  • Minder doorverwijzing naar externe lichte en zwaardere zorg.

Om dit te bereiken, werken ze bij het Friesland College volgens de volgende 5 werkende principes:

  1. Nabijheid en laagdrempeligheid voor student en docent
  2. Snelheid en doeltreffendheid
  3. Respectvol en laagdrempelig in het contact met studenten
  4. Breed handelingsrepertoire: alle expertise binnen één team
  5. Directe ondersteuning

De werkwijze van SAW

Hulpverleners en welzijnswerkers (SAW-ers) lopen rond op de leslocatie, zijn via telefoon, mail of chat bereikbaar voor de studenten, komen de klas in en bevinden zich op een zichtbare plek binnen de school. Zij bieden binnen de school ondersteuning aan MBO-studenten die vastlopen vanwege persoonlijke, emotionele en financiële problemen. De hulp varieert van lichte ondersteuning tot intensieve begeleiding.

De werkers (SAW’ers genoemd) werken preventief. Mocht er meer nodig zijn dan enkele gesprekken, dan varieert dit van licht pedagogische ondersteuning tot intensieve begeleiding van de student. Het initiatief kan liggen bij een SAW’er, bij de student zelf of bij de docent die ‘iets’ signaleert en meer expertise nodig heeft. Daarnaast maken docenten gebruik van de mogelijkheid om samen met de SAW’er te “sparren” over hun studenten.

Nu ook voor andere gemeenten beschikbaar

Na 10 jaar biedt het SAW-team nog elke dag een luisterend oor en advies aan studenten met kleine en grote problemen. Deze bewezen, succesvolle methodiek is een samenwerking met de Friese gemeenten, instellingen uit de (jeugd)zorg- en hulpverlening en De Friesland Zorgverzekeraar.

Foar Fryske Bern heeft de methodiekbeschrijving mede mogelijk gemaakt, zodat ook andere gemeenten de methodiek kunnen gebruiken. Op 1 oktober is de methodiekbeschrijving officieel overhandigd aan de wethouder van Leeuwarden.

“Alleen al prachtig is de ambitie om jongeren niet ergens buiten de school begeleiding te bieden of in een kliniek te behandelen, maar op school en dus binnen de normale context” -Bert Wienen, Netwerkregisseur Onderwijs & Zorg

Meer over de methodiek School als werkplaats