Recent vond er onderzoek plaats op alle basisscholen in Opsterland en Weststellingwerf om een goed beeld te vormen van het lees- en taalonderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en wat vraagt aandacht? Om de leesvaardigheid te verbeteren, worden straks niet alleen kinderen maar ook ouders die laaggeletterd zijn ondersteund.

Het onderzoek geeft aanknopingspunten om samen met het onderwijs stappen te zetten in het verder bevorderen van de leesvaardigheid van álle leerlingen. Die observatie delen we met alle belangrijke stakeholders, waarna we een gezamenlijke aanpak ontwikkelen om het leesonderwijs structureel te blijven verbeteren. Daarmee bestrijden we laaggeletterdheid en verwachten we dat het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring op termijn zal verminderen. Ten slotte denken we dat kansengelijkheid toeneemt én sociaal-emotionele problematiek zal verminderen.

Onderdeel van deze aanpak is om – samen met Stichting lezen en schrijven – ook ouders die laaggeletterd zijn te bereiken en te ondersteunen. Zo versterken we met elkaar het ecosysteem rond leerlingen: het onderwijs, gemeente, provincie, zorgaanbieders en andere organisaties met expertise op het gebied van taalvaardigheid.