Het eerste leernetwerk binnen het project Leren van Praktijkervaringen van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is van start! Op 19 januari 2021 gingen professionals aan de slag om doelgericht te kunnen actieleren. De deelnemers stelden samen vast welke problemen er zijn en welke urgent en actueel zijn.  

We brengen de knelpunten in kaar 

Met 15 deelnemers vanuit gemeenten, zorgaanbieders en Foar Fryske Bern gingen we aan de slag met de probleem- en krachtenanalyse. We brachten knelpunten in kaart die hulpverleners belemmeren om samen met het gezin een grondige analyse te maken. Welke informatie is nodig om een samenhangend beeld van de situatie en het gezin te krijgen? En welke methodieken kunnen hierbij helpen? Het 7-factorenmodel, de krachtenwijzer en de 4 vensters waren enkele van de methodieken die werden besproken  

De conclusies 

We delen de uitkomsten van deze bijeenkomst natuurlijk graag met je. Het geeft je mogelijk inzicht in veelvoorkomende knelpunten. Daarom heeft de Kenniswerkplaats ze overzichtelijk voor je op een rij gezet in deze factsheet: 

Factsheet bekijken

Deelnemers waren enthousiast en op dinsdag 9 maart komt daarom ook een vervolg. 

Ben je aan het werk in de jeugdhulp en wil je kennis delen of ophalen? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst bij Anja Holwerda, projectleider Kenniswerkplaats Jeugd Friesland: holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl