Wat is het aantal aanmeldingen, welke organisaties melden zich aan bij het Regionaal Expertiseteam Jeugd en wat valt er op in het jeugdhulpsysteem? Het zijn een aantal vragen waarop het Regionaal Expertiseteam Jeugd (REX Jeugd) antwoord geeft in het halfjaarbericht.

Over REX Jeugd

Het REX Jeugd is het Regionaal Expertiseteam in Friesland en geeft een bindend advies af bij vastgelopen casussen in de jeugdhulp. Het doel is dat elke jeugdige en de ouders passende hulp krijgen om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te helpen. Ook wordt er advies voor verbetering gegeven.

Een aantal belangrijke cijfers

In het eerste halfjaar zijn er 8 casussen aangemeld, waarvan er 7 zijn besproken. Daarnaast zijn er 3 casussen besproken die in voorgaande jaren zijn aangemeld. In deze casussen kwamen diverse knelpunten naar voren, zoals de knip tussen de leeftijdscategorie 18- en 18+ financiering. Het aantal aanmeldingen was in het 1e halfjaar lager dan voorgaande perioden. Voor het tweede halfjaar zijn er inmiddels 6 casussen aangemeld.

Het hele halfjaarbericht vind je hier:

BEKIJK DE VOLLEDIGE RAPPORTAGE