Ketenbreed samenwerken

Samenwerken gaat niet vanzelf. Om succesvol samen te werken rondom kind en gezin het van belang om aan de voorkant te investeren in de kwaliteit van de samenwerking. 

Dat het kind centraal moet staan in alles wat we doen lijkt voor de hand liggend, maar wordt in de dagelijkse praktijk maar al te vaak vergeten.

Onderstaande urgentie voor het thema Ketenbreed samenwerken is door het netwerk bepaald in fase 1.

 • De toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen is niet zodanig vormgegeven zoals kinderen en gezinnen, hulpverleners, gemeenten, dat nodig hebben.
 • Het is nodig om te investeren in vakmanschap om handelingsverlegenheid te verkleinen en vakkennis van professionals te verhogen.
 • We missen de mogelijkheid om samen te werken en te leren op basis van een gezamenlijke gedeelde visie op hulpverlening.
 • We missen eisen aan de minimale kwaliteit van iedere toegang (basisexpertise, minimale competenties van medewerkers in de toegang en omschrijving van wat goede screening is).
 • We missen een passende, ondersteunende, algemeen gehanteerde methodiek die het cliëntperspectief centraal stelt en betrokkenen dwingt samenhangend inzet te doen.
  • Cliëntvolgend;
  • Een steeds actueel overzicht van geldende afspraken en te hanteren methoden, formats e.d.;
  • Een eenvoudige methode om de kwaliteit en tevredenheid van betrokken cliënten en de aanbieders periodiek te kunnen monitoren, onderling te kunnen vergelijken en van elkaar in zowel succesfactoren en knelpunten te kunnen leren.
 • We hebben vanuit inkoop van jeugdzorg, regie op jeugdzorg een gezamenlijke stip op de horizon nodig. De door het netwerk gekozen oplossingen zijn geen vrijblijvende methodieken en tools. Vanuit inkoop en regie is het van belang dat de keuze leidend is voor verder beleid en uitvoering.

Echt samenwerken

Binnen het thema Ketenbreed samenwerken richten we ons op oplossingen die duurzame samenwerking versterken. Met andere woorden: Het betreft geen incidentele samenwerking, maar het streven is om samen in de keten te komen tot zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Foar Fryske Bern faciliteert in het verbinden van partijen, helpt bij het vormen van plannen en biedt ondersteuning bij de uitvoering.

Dit thema draagt bij aan de de transformatie door:

 1. methodisch beter aan te sluiten bij mogelijkheden en eigen kracht van kinderen en gezinnen.
 2. een eenduidige taal en wijze van probleemerkenning binnen de keten tot stand te brengen.
 3. meer en beter domein overstijgend en ketenbreed samen te werken

Pilots / ontwikkelingen

De doelstellingen van Ketenbreed samenwerken lopen als rode draad door alle hoofdthema’s heen. Het versterken van ketensamenwerking krijgt in de praktijk vorm in lopende initiatieven zoals het Regionaal Expertiseteam en Team Toegang. Onderstaande ontwikkelingen worden door Foar Fryske Bern gefaciliteerd:

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.