Kind in beeld bij scheiding

Kinderen mogen toch niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het belang van kinderen tijdens en na een scheiding voorop blijft staan en de eventuele schade zoveel mogelijk beperkt blijft? Waarbij kinderen en hun ouders zo snel en dichtbij mogelijk informatie, begeleiding en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is de opdracht van het aanjaagteam van het thema ‘Kind in beeld bij scheiding’. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal bewezen effectieve interventies bij scheiding mager is en dat hulpverleners handelingsverlegenheid en kennistekort ervaren bij de hulpverlening aan gezinnen in een scheidingssituatie. Dit heeft gevolgen voor de hulpverlening aan deze gezinnen.

Dit thema past bij de volgende actielijnen vanuit het Friese actieplan Zorg voor de Jeugd:

  • Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen
  • Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Actielijn 6: Investeren in vakmanschap

Wat gaan we doen?

Natuurlijk is geen enkele scheiding gelijk, maar in één ding zijn ze toch bijna allemaal hetzelfde: kinderen hebben last van de emoties die bij een scheiding komen kijken. Het doel van Kind in beeld bij scheiding is dan ook: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wanneer ouders gaan scheiden de belangen van kinderen voorop blijven staan?

Hidde (12 jaar) “ik wil niet kiezen of ik bij mijn vader of bij mijn moeder ga wonen. Ik wil ze allebei elke dag zien! En dat gedoe met spullen die ik heen en weer moet slepen zie ik ook niet zitten..”

Om meer aandacht te krijgen voor de verhalen van kinderen die in een scheidingssituatie zitten, is het van belang dat we deze verhalen leren kennen en delen met ouders, de naaste omgeving van kind en ouders en de professionals. Bij elke activiteit, pilot of nieuw zorgaanbod dat in het kader van Kind in beeld bij scheiding wordt ontwikkeld vragen we steeds eerst aan kinderen, ouders en professionals of dit zou helpen om de belangen van het kind voorop te stellen. En daarmee de schade van de scheiding voor hen zoveel mogelijk te beperken.

Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.