Als jongeren een hulpvraag hebben, wat vinden ze dan belangrijk in de communicatie? Samen met +Participatie hebben we dat aan 75 Friese jongeren tussen de 14 en 22 jaar gevraagd. Zo willen we gericht de intake en toegang tot hulp voor hen verbeteren.

Wat lijkt jongeren prettig als het gaat om initiatief nemen voor afspraken, wie mag de verslagen van gesprekken lezen, wat mag de rol zijn van een online omgeving en waar willen ze zelf invloed op hebben rondom de hulpvraag? We vroegen het via vragenlijsten en chats.

Bekijk het volledige rapport (pdf)

De resultaten: Wat viel op?

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek heeft een hulpvraag (gehad). Driekwart van deze jongeren is geholpen door een professionele hulpverlener. De rest werd geholpen door het eigen netwerk van bijvoorbeeld vrienden, familie of een sportcoach. Jongeren willen graag zelf invloed hebben op wie de verslagen mag lezen en zelf graag op een gemakkelijke manier verslagen en gegevens in kunnen zien. Dit mag online of gemakkelijk opvraagbaar bij de hulpverlener.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren denken dat meer eigen initiatief bij afspraken de aanpak van de hulpvraag ten goede komt.

Inzicht in verslagen

In het onderzoek wordt ook dieper ingegaan op de rol van professionals onderling: “Professionals en anderen die jongeren helpen, hebben soms gesprekken zonder dat de jongere daar bij aanwezig is. Ruim tweederde (70%) van de jongeren wil de verslagen van die gesprekken (online) kunnen inzien. ‘Het gaat toch over jou’ vinden deze jongeren. Voor iets minder dan eenderde van de jongeren is dat niet nodig. ‘Professionals hebben soms behoefte aan ventileren met elkaar’, vinden zij.

Het volledige verslag van de vragenlijsten en de chats met de jongeren:

Lees het rapport ‘Jongeren over hulpvragen’ (pdf)