Kinderen mogen toch niet de dupe worden van de scheiding van hun ouders? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het belang van kinderen tijdens en na een scheiding voorop blijft staan en de eventuele schade zoveel mogelijk beperkt blijft? Waarbij kinderen en hun ouders zo snel en dichtbij mogelijk informatie, begeleiding en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is de opdracht van het aanjaagteam van het thema ‘Kind in beeld bij scheiding’. 

De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd om hun verhalen te leren kennen. Zij hebben ons ideeën aan de hand gedaan om concepten te ontwikkelen waar kinderen en ouders écht iets aan hebben; zij hebben ons tips gegeven over hoe we kinderen en ouders kunnen bereiken; zij hebben ons verteld wat écht belangrijk voor hen was. Benieuwd naar hoe wij deze verhalen hebben vertaald naar ons Fundament? Klik hier om het Fundament te openen (PDF).