Hoe kan het nou dat 1 op de 7 kinderen jeugdhulp nodig heeft binnen de school?

In de tweede aflevering van FFB de podcast praat Thamara met Bert Wienen. Hij is netwerkregisseur op het programma Onderwijs en Zorg bij Foar Fryske Bern én adviseur voor gemeenten en scholen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het belangrijkste van het onderwijs voor Bert? Dat kinderen echt worden gezien. 

Nieuwe kijk op onderwijs 

Bert vertelt in de podcast over de uitdagingen in het onderwijs in Friesland, en over de uitdagingen in de rest van Nederland. “De uitdaging is om niet alleen binnen het onderwijs te kijken naar de samenwerking tussen onderwijs en zorg, maar ook naar wat we nou eigenlijk normaal zijn gaan vinden binnen het onderwijs. Wat zijn de normen en zouden we daar iets aan kunnen veranderen? Zou dat niet veel heilzamer zijn dan alleen de verbindingsvraag te stellen? Dan heb je hele andere gesprekken nodig met het onderwijs en de gemeenten. Dát is volgens mij transformeren. Dat je met een nieuwe bril, met een nieuwe blik kijkt naar problematiek.” 

Aan de hand van voorbeelden legt Bert uit hoe je met een deze ‘nieuwe blik’ naar de wereld van transformeren in het onderwijs kunt kijken. 

Blijf verbinding maken, zorg voor hoop 

De kern van onderwijs is voor Bert dat kinderen écht gezien worden. “Als leraren alle kinderen in beeld hebben en het kind echt wordt gezien, dan kun je kinderen hoop geven. Hoop op dat ze later anders kunnen worden dan dat ze nu zijn, dat ze echt gezien worden, dat ze van fouten kunnen en mogen leren. Dat aspect lijkt wat weg. Het lijkt nu wel een beetje hopeloos. We moeten ons continu afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat leraren elke dag de verbinding met kinderen kunnen maken zodat ze hoop houden. Dat is wat mij drijft om hiermee bezig te zijn.”