Van oudercursus tot buddyproject. Welke pilot start jouw gemeente?
Naast het ondersteunen van nieuwe initiatieven van gemeenten (oproep van oktober) gaan we aan de slag met de ideeën die ouders en kinderen ons hebben aangereikt.

Begin 2021 starten we vanuit de programmalijn Kind in Beeld bij Scheiding (KIBBS) met een aantal pilots. Deze pilots komen voort uit ideeën van kinderen en gezinnen zelf. We roepen gemeenten op om aan te sluiten bij deze pilots rond een aantal thema’s. Verschillende gemeenten starten in 2021 al met een aantal pilots en er is nog ruimte voor gemeenten om aan te sluiten.

Buddyproject voor kinderen

Het eerste idee is een buddyproject voor kinderen in Friesland. Samen met Villa Pinedo zetten we ons in om kinderen die vastlopen in de scheiding van hun ouders te koppelen aan een buddy in Friesland. Dit zijn vaak wat oudere kinderen / jong volwassenen die zelf een scheiding van de ouders hebben meegemaakt en zo de kinderen in deze situatie kunnen helpen.

Oudercursus

Het tweede idee is een oudercursus voor ouders die (gaan) scheiden. In deze cursus doorlopen zij verschillende modules die inspelen op de bewustwording van de rol van de ouders en het belang van de kinderen dat voorop moet blijven staan. Deze cursus kan ook als tool worden gebruikt bij gesprekken tussen ouders en gebieds- en wijkteams.

Vergroten van kennis bij jeugdprofessionals

Het laatste idee gaat over het vergroten van de kennis van professionals (gebiedsteammedewerkers, medewerkers op scholen en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen) op het gebied van scheiding en kinderen. Het is een training voor jeugdprofessionals die meer willen weten over het herkennen van signalen bij een escalerende scheiding of gesprekstraining op het gebied van scheiden. Ook is het mogelijk om andere trainingen aan te bieden op het gebied van scheidingsproblematiek.

De eerste pilots gaan begin 2021 van start. Haakt jouw gemeente ook aan?

Aanmelden of eerst meer informatie? Laat het dan via een e-mail weten aan Netwerkregisseur Nelleke Flink via nelleke.flink@foarfryskebern.nl. Met elkaar maken we een passend plan en gaan we aan de slag.