Foar Fryske Bern en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland hebben gezamenlijk de evaluatie van Team Toegang Hoog-specialistisch Jeugd (HSJ) uitgevoerd. Team Toegang HSJ coördineert sinds 2019 de toegang tot hoog-specialistische jeugdzorg in Friesland. Nu deze werkwijze twee jaar loopt, is het tijd voor een evaluatie. Leden van Team Toegang en de aanmelders zoals gecertificeerde instellingen en de gebiedsteams, hebben uitgebreide vragenlijsten ingevuld om de huidige werkwijze te evalueren.

De terugkoppeling van de evaluatie

Over het algemeen is iedereen tevreden over het (aanmeld)proces, de communicatie en de samenwerking binnen of met Team Toegang. Onderling zorgt de samenstelling van Team Toegang voor een betere verbinding tussen betrokken HSJ aanbieders.

Uit de evaluatie kwamen ook een aantal aandachtspunten. Ze gingen met name over het ontbreken van:

  • een verklarende analyse
  • het toevoegen van expertise vanuit HSJ aan specialistische aanbieders
  • de uitvoering van adviezen (mede door behoefte aan bepaalde kleinschalige voorzieningen die nu niet voorhanden zijn voor de doelgroep)
  • informatie over in-, door- en uitstroom jeugdigen.

De uitkomsten van de evaluatie geven richting aan de doorontwikkeling van Team Toegang.
Meer weten over de huidige stand van zaken of de volledige rapportage bekijken? Lees dan het rapport op de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Lees de evaluatie