Projecten

PROJECTEN FILTEREN

Leernetwerken Kenniswerkplaats

Samen met de Kenniswerkplaats Jeugd organiseert FFB leernetwerken voor professionals in de jeugdhulp. De thema's van de leernetwerken zijn gebaseerd op bevindingen uit de monitoren van Team Toegang, Rex en grijze literatuur.
Provinciaal
Leren van casussen PROJECTVORM: Advies
Marleen van Aggelen

Mediation aan 17 ouderparen

De gemeente Harlingen vindt het belangrijk dat gezinnen met kinderen goed uit elkaar gaan of bij elkaar blijven. Verwacht werd dat financiën een drempel zouden zijn om te starten met mediation. Dat leek niet het geval. Wel blijven ze proactief mediation stimuleren. Er komt nu een mediator bij het spreekuur van het gebiedsteam. Dat biedt ruimte om al eerder het gesprek aan te gaan.
Harlingen
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

Monitoring binnen Team Toegang

Team Toegang bespreekt en leert van de uitkomsten van casussen. Elk kwartaal rapporteren ze de laatste cijfers.
Provinciaal
Leren van casussen PROJECTVORM: Advies
Marleen van Aggelen

Multidisciplinair team IKC de Wiken

Project voor het stimuleren van multidisciplinair werken, het normaliseren en het bereiken van inclusiever onderwijs. Dat doen we door middel van monitoring en resultatenmeting.
Smallingerland
Onderwijs & Zorg
Bert Wienen

Onderzoek professionaliteit in de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp

Onderzoek naar de huidige stand van zaken van de kwaliteit van de toegang tot jeugdhulp. FFB meet het proces naar transformatiedoelen en adviseert op verbetering.
Provinciaal
Sterker samenwerken
Trudy Kreuijer

Ontwikkelen van vaardigheden van professionals bij begeleiding van scheidingsproblematiek

De Deskundigheidsbevordering richt zich vooral op de jeugd-medewerkers van alle Friese Gebiedsteams. Daarnaast wordt een een kenniswebinar voor het gehele voorliggend veld georganiseerd.
Provinciaal
Kind in beeld bij scheiding
Nelleke Flink

Ontwikkeling digitaal platform

Ontwikkeling van een digitaal platform waar alle gegevens van kind en gezin gebundeld zijn. Alle hulpbronnen rond het kind en gezin hebben toegang om de samenwerking te verbeteren. Met dit project wordt de eigen regie van het kind en gezin versterkt.
Provinciaal
Sterker samenwerken PROJECTVORM: Aanbod
Trudy Kreuijer

Pilot dyslexie en laaggeletterdheid

Binnen deze pilot wordt de visie over dyslexie uitgewerkt en getest binnen de school en vervolgens worden de resultaten geëvalueerd.
Provinciaal
Onderwijs & Zorg PROJECTVORM: Pilot
Bert Wienen