Projecten

PROJECTEN FILTEREN

Pilots analyse

Het onderzoek op basis van het Friese analysemodel wordt op verschillende scholen in Friesland uitgevoerd. Onder andere bij het Dockingacollege in Dokkum, Klimbeam in Koudum, Skoatterwijs en Bonego in Heerenveen, OBS ‘t Partoer in Burgum en SO de Wingerd in Damwoude.
DantumadielHeerenveenNoardeast-FryslânSúdwest-FryslânTytsjerksteradiel
Onderwijs & Zorg PROJECTVORM: Pilot
Bert Wienen

scheideninfriesland.nl – alle informatie rondom scheiden op één website

In dit project ontwikkelen we een platform waar kinderen, ouders en professionals actuele, relevante en juiste informatie over scheiden kan vinden. De website is voor alle inwoners van de 18 Friese gemeenten toegankelijk via scheideninfriesland.nl. De website is zowel in het Nederlands als het Fries te lezen.
Provinciaal
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

Thuiszitters Friesland

Met dit project willen we het aantal thuiszittende leerlingen verder terugbrengen. Dat doen we door het ontwikkelen van afspraken tussen onderwijs en gemeenten. Vanuit Foar Fryske Bern bieden we ondersteuning om meer zicht te krijgen op afspraken die gemeenten en onderwijs samen moeten maken.
Provinciaal
Onderwijs & Zorg PROJECTVORM: Aanbod
Bert Wienen

Versterken van het Gebiedsteam, zodat zij ouders in een scheiding kunnen ondersteunen

Ouders hoeven dankzij de versterking van het gebiedsteam niet altijd meer naar de vaste wal voor ondersteuning bij een scheiding. Er is nu extra intensieve kennis over scheiden op het eiland aanwezig. Mede dankzij de subsidie en de provinciale aansturing, is het gebiedsteam Ameland beter uitgerust om de echtparen die gaan scheiden te helpen, en te voorkomen dat er doorverwezen wordt naar 2e lijnzorg aan de vaste wal.
Ameland
Kind in beeld bij scheiding PROJECTVORM: Aanbod
Nelleke Flink

Visie dyslexie en laaggeletterdheid

Vanuit Foar Fryske Bern, het Sociaal Domein Fryslân (SDF) en de Friese gemeenten is een verkennend onderzoek gedaan naar de taalvaardigheid in Friesland. Dit moet leiden naar een manier waarop we de ondersteuning kunnen bieden die rechtdoet aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Provinciaal
Onderwijs & Zorg PROJECTVORM: Onderzoek
Bert Wienen