In de gemeente Westerkwartier (Groningen) heeft wethouder Bert Nederveen (CU) wegens ziekte zijn functie tijdelijk neergelegd. Vanuit de fractie van de ChristenUnie is Pieter van der Zwan gevraagd om hem de komende maanden te vervangen in het college van B&W. Na rijp beraad en in goed overleg met de gemeente Leeuwarden en het team van het actieprogramma Foar Fryske Bern, heeft hij besloten daar gehoor aan te geven en beschikbaar te zijn voor de voordracht. Dit betekent dat hij zijn taken als programmaleider tijdelijk overdraagt tot het eind van het jaar.

Het actieprogramma is na twee jaar in de slotfase aanbeland waarin evaluatie en borging van de programmalijnen centraal staan. Het team zorgt voor de inhoudelijke continuering en voor de formele zaken is Sander Rispens bereid gevonden de rol als programmaleider waar te nemen.