Een (huwelijks)relatie kan zo mooi zijn en kinderen vormen vaak de kroon op deze verbintenis. De praktijk wijst echter uit dat relaties veranderen als er kinderen worden geboren. Zo ga je van partner naar ouder en veranderen rollen binnen de relatie. Het is bekend dat ouders na de geboorte van een kind gemiddeld twee jaar nodig hebben om weer in balans te komen en te groeien in de nieuwe rol. Deze tijd hebben wij vaak niet. De kinderkamer staat klaar, maar nadenken over hoe je een goede ouder wordt, wat voor normen en waarden je kinderen mee wilt geven en hoe je ondertussen ook een liefdevolle relatie houdt, is vaak niet aan de orde.

Nieuwe rol als ouder

In dat gat springt het Relatie- en Ouderschapspunt van gemeente Súdwest Fryslân, één van de initiatieven van Foar Fryske Bern. Een samenwerking van gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en GGD Fryslân. Hier kun je terecht met al je vragen over ouderschap, relatie en financiën. Daarbij is er de ouderschapsbelofte. Dit is een kleurrijk kant-en-klaar ‘meegeefboekje’ voor (jonge) ouders om alvast na te denken over het ouderschap. In het boekje is o.a. aandacht voor zaken als opvoeden, aanwezigheid, veiligheid, partnerrelatie en onderwijs. De belofte helpt om na te denken over je verantwoordelijkheden als ouders. Direct na de geboorte, maar ook op het moment dat je elkaar in de haren vliegt of dat er een scheiding dreigt. Daarnaast zorgt de belofte voor meer aandacht voor het welzijn van de kinderen en geeft het de verpleegkundige aanleiding om het erover te hebben, als ouders op het consultatiebureau komen.

Ook voor samengestelde gezinnen

Ook biedt het Relatie- en Ouderschapspunt hulp bij het maken van een Stiefplan. Het doel van dit plan is een succes te maken van het nieuwe gezin. Uit onderzoek blijkt dat 40-60% van samengestelde gezinnen, weer uit elkaar gaat. Je kunt dit mogelijk voorkomen door een plan op te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij moet er aandacht zijn voor het opbouwen van de nieuwe relatie, voor hoe de kinderen om kunnen gaan met de veranderingen en het integreren van de stiefouder in het leven van een kind. De medewerker van het Relatie- en Ouderschapspunt ondersteunt de ouders tijdens twee gesprekken bij het vormgeven van het Stiefplan.

Koplopergemeente

De gemeente Súdwest Fryslân is met de doorontwikkeling van hun Relatie- en Ouderschapspunt en de ontwikkeling van de (stief)ouderschapsbelofte een vernieuwende weg ingeslagen. Dit blijkt wel uit het feit dat zij door het project ‘Scheiden zonder Schade’ zijn betiteld als kKoplopergemeente.

Meer informatie over het Relatie- en ouderschapspunt kun je vinden op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over dit project