Heeft jouw gemeente een initiatief dat belangen van kinderen vooropstelt als ouders gaan scheiden? Of loopt er een initiatief dat je wilt (door)ontwikkelen? Dien het dan bij ons in en wellicht komt het in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Waarom deze oproep?
Foar Fryske Bern is het actieprogramma dat zich inzet voor een kansrijke, gezonde en veilige jeugd voor kinderen in Friesland. Samen met aanbieders van jeugdhulp, onderwijs, Zorgbelang Fryslân en andere verwijzers is in 2019 het Friese actieplan ontwikkeld. Nu visie en onderzoek zijn afgerond, is het tijd voor (door) ontwikkeling van initiatieven die passen bij onze doelstelling. In totaal is voor het Actieprogramma 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onze Jeugdzorgregio Friesland.
Eén van de focuspunten uit het Friese Actieprogramma is de programmalijn Kind in beeld bij scheiding. Het programma zet zich in voor de belangen van kinderen bij een scheiding en voor de preventie van complexe scheidingen.

Op zoek naar jouw initiatief
Foar Fryske Bern wil graag nieuwe gemeentelijke initiatieven ondersteunen, maar ook bijdragen aan de verdieping of verbreding van lopende initiatieven op het gebied van scheidingen. Daarom zijn we op zoek naar jouw initiatief.

Meer informatie Dien een initiatief in