Met het actieprogramma Foar Fryske Bern zetten wij ons sinds mei 2019 in om de hulp voor kinderen en gezinnen in Friesland te verbeteren. Dit doen we samen met alle betrokken partijen in de jeugdhulp zoals gemeenten, jeugdprofessionals, jeugdhulpaanbieders en kinderen en gezinnen.

Hoever zijn we momenteel met de transformatie van de jeugdhulp, wat is onze koers en wat doen we precies voor kinderen en gezinnen? We zetten het uiteen in de voortgangsrapportage van FFB.

Lees de samenvatting

Of bekijk de uitgebreide rapportage:

Koers van het programma
In de rapportage ontdek je dat we onze focus verleggen van regionale zorg naar de focus op het kind, de context en op de direct pedagogische omgeving van het kind. Daarbij richten we ons op het normaliseren én op collectieve hulp in plaats van individuele hulp. Hoe we dat meenemen in onze pilots, lees je ook in de rapportage.

“Transformatie vraagt om visie, moed en de wil om te veranderen.”

Aan de hand van de voortgang van vier programmalijnen leggen we precies uit wat onze doelen per thema zijn en wat we met de pilots, initiatieven en samenwerkingen willen bereiken. We kunnen inmiddels wel stellen dat transformeren geen lineair proces is en dat het vraagt om visie, moed en de wil om te veranderen.

Een belangrijke oproep aan alle betrokken partijen

Daarbij is deze rapportage ook een oproep aan alle betrokken partijen binnen de jeugdhulp om structureel tijd, geld en capaciteit vrij te maken om gezamenlijk aan deze transformatie te blijven werken.

Samen gaan we voor een gezonde, kansrijke en veilige toekomst voor onze Fryske bern.