Hoe gaan we er samen voor zorgen dat kinderen in de jeugdzorg niet meer te maken krijgen met 60 verschillende hulpverleners en 6 verhuizingen binnen de jeugdhulpwereld?

In de 4e aflevering van FFB de podcast praat Thamara met Trudy Kreuijer. Zij is netwerkregisseur op de programmalijn Sterker samenwerken bij Foar Fryske Bern en ze heeft volop ervaring als jeugdhulpverlener bij jongeren in de gesloten en forensische jeugdhulp en jongeren die uitvielen vanuit het onderwijs.

Het belangrijkste in de samenwerking tussen alle partijen voor Trudy? Dat het kind en gezin nu eens écht als uitgangspunt worden genomen in plaats van het product, het aanbod, het budget of het systeem.

Samenwerken vanuit vertrouwen

Trudy vertelt in de podcast over de uitdagingen in de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners: “Sinds de samenwerkingsstructuur die vanaf 2015 is opgezet, zien we dat er nog niet genoeg onderling vertrouwen is, waardoor er in eerste instantie met angst en wantrouwen werd gestuurd,” licht Trudy toe. “Natuurlijk ging deze nieuwe samenwerking gepaard met enorme bezuinigingen, maar is het nu tijd om het als provincie samen eens te worden over een gezamenlijke opdracht. Over wat we samen willen bereiken op lange termijn. Dat we echt kijken naar de pedagogische omgeving van het kind en dat we samen zorgen voor een goed traject richting de oplossing.”

Het klinkt simpel en zo zou het ook moeten zijn. De ambitie vanuit de programmalijn Sterker samenwerken ligt ook op het gemakkelijker maken van het inzetten van goede hulp. Trudy licht in de podcast toe: ”De toegang tot jeugdhulp is nu zo versnipperd, dat verschillende verwijzers andere werkwijzen gebruiken. Een goede intake is bijvoorbeeld heel belangrijk. We zien dat hulpverleners vaak de intake na een doorverwijzing nog een keer overdoen. Ook spreken we nog te veel in hulpverleningstermen.”

Eén gezin, eén plan op één plek

Vanuit het actieprogramma wordt gewerkt aan één kwalitatief goed ondersteuningsplan voor kind en gezin. Op dit moment is de meerderheid van de Friese gemeenten aangehaakt. Met dit ene plan zorgen we voor een kwalitatief goed plan, waarmee men een goede en degelijke intake kan doen. Daarbij investeren we in het platform Friese Jeugdzorg Online om één plek te bieden waarin we kunnen samenwerken met zowel hulpverleners als ouders, kinderen en bijvoorbeeld scholen.

Stoppen met wegkijken

Trudy zou graag zien dat we als hulpverleners stoppen met wegkijken. “Niet alleen wegkijken van kind en gezin, maar ook van elkaar als hulpverleners. Op de momenten dat je in een zorgoverleg of in een beleidsoverleg zit en je merkt dat je het gezin of het kind niet gaat helpen met wat er wordt besproken, dat je je dan uitspreekt. Dat je gaat zoeken naar een andere oplossing met elkaar of dat je aangeeft het even niet te weten. Hartstikke spannend, maar daar helpen we uiteindelijk de kinderen wel mee!”

Onze eerdere afleveringen terugluisteren? Dat kan!

Beluister alle podcasts